SMC Försäkrings FAQ

 

Påbörjad 2003-03-25

 

Av Johan Hellström

 

 

Vad är trafikförsäkring?

Trafikförsäkringen är lagstadgad. Försäkringsbolagen kan inte själva bestämma när den gäller eller inte gäller. Ett försäkringsbolag får inte neka trafikförsäkring till någon person eller för något fordon. Gör ett försäkringsbolag det kan man anmäla dem.

Trafikförsäkringen ersätter allting vid en olycka som du har orsakat förutom ditt eget fordon. Den ersätter alltså allting du kör på både fordon, personer och omgivning. Den täcker även alla skador som sker på dig.

Om du krockar och det är ditt fel brukar de flesta försäkringsbolag sänka din bonus, vilket ger en högre försäkringspremie för dig efteråt. Om du krockar och det är motpartens fel behöver du inte oroa dig, då ersätter motpartens trafikförsäkring alla dina skador både på dig och på ditt fordon och du förlorar ingen bonus.

 

Trafikförsäkringspremien regleras av lagen och måste vara skälig. Man kan alltså säga att om ett försäkringsbolag tar ut 1000 kronor i trafikförsäkringspremie, men under året bara har kostnader för 900 inklusive deras omkostnader måste de sänka premierna till året efter. Så här säger lagen:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760359.HTM

2 § Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till högre belopp än som med erforderlig säkerhet kan anses svara mot den risk försäkringen är avsedd att täcka med tillägg för nödvändiga omkostnader.
   Anskaffningskostnader som föranleds av konkurrensskäl får ej belasta trafikförsäkringsrörelsen. Förordning (1995:791).

 

OBS! 

Om din motorcykel är påställd men du inte har någon gällande trafikförsäkring så får du en straffavgift för varje dag som motorcykeln är oförsäkrad. Denna straffavgift är väldigt hög och justeras varje år. 
Detta gäller from 2003-10-01 och gäller per dag!

Motorcykel, slagvolym högst 125 kubikcentimeter och effekt högst 11 kW 27,83 kr
Motorcykel, slagvolym över 125 kubikcentimeter eller effekt över 11 kW   139,51 kr

 

Vad är delkasko?

Delkasko är en frivillig försäkring som du kan ta. När du tecknar en halvförsäkring tecknar du egentligen en trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring. I delkasko ingår en rad olika moment men det är ofta stöldmomentet som man tänker på i 1:a hand. Andra moment är brand, glas, räddning. Stölder är koncentrerade till storstäder i Sverige vilket gör att försäkringspremien för delkasko skiljer sig väldigt olika beroende på var du bor. De olika momenten har olika självrisker och det är bra att kontrollera dessa när du tecknar försäkring så att du är medveten om vilka kostnader du kan få vid en eventuell skada.

 

Vad är vagnskada?

Vagnskada är en frivillig försäkring som täcker ditt fordon om du råkar ut för en olycka och det är ditt fel. Oavsett om du har råkat ut för en singelolycka eller om du har kört in i någon/något. Vagnskadan ingår när du tecknar en helförsäkring. Självrisken varierar väldigt mellan de olika försäkringsbolagen och på vissa försäkringsbolag kan du även välja vilken självrisk du vill ha och på så sätt få lägre eller högre premie. Vissa försäkringsbolag har fasta självrisker och vissa har rörliga.

 

 

Vad är halvförsäkring?

Se delkasko.

 

Vad är helförsäkring?

Se vagnskada.

 

Vad är året-runt försäkring?

Förr i tiden kunde man antingen ha sin motorcykel försäkrad (påställd) eller avställd (vanligtvis med en avställningsförsäkring). För många var det dock ett onödigt arbete att ställa på och ställa av varje år. SMC jobbade då för att man skulle ha en året-runt försäkring. Detta innebär att motorcykeln är påställd året runt och du kan alltså köra en sväng när som helst. Försäkringsbolaget vet dock att du kör mest på sommaren vilket gör att premien för en året-runt försäkring är billigare än om du tar en vanlig försäkring under 12 månader. Det finns 7 försäkringsbolag i Sverige som försäkrar över 99% av alla motorcyklar. De övriga försäkringsbolagen pratar jag inte så mycket om eftersom de inte försäkrar mc officiellt utan gör det mer som en tjänst åt deras kunder som också har en mc. T ex företag osv…

Av dessa 7 försäkringsbolag så är det 6 som har året-runt försäkringar.

Trygg-Hansa, Länsförsäkringar, Bilsport och MC-specialförsäkringar, If (sina märkesförsäkringar), Folksam och Tennant (f.d. SUSAB).

Trygg-Hansa är det enda försäkringsbolag som har säsongsvarierad premie och dessutom tillåter att du ställer av hojen under året. De övriga försäkringsbolag tillåter dig att ställa av hojen men försäkringen löper på som vanligt.

 

Vad är säsongvarierad premie?

Eftersom Trygg-Hansa vet att du kör mer på sommaren än på vintern och risken alltså är högre på sommaren än vintern har man valt att du skall betala mer på sommaren än på vintern. Året är uppdelat i 3 olika premienivåer. På sommaren har du full premie, april-september. I mars och oktober har du en nedsatt premie och under vintern november-februari är premien mycket låg.

 

Vad är garageförsäkring eller rättare sagt avställningsförsäkring?

När du har motorcykeln avställd men ändå vill ha ett skydd mot t ex stöld kan man teckna avställningsförsäkring (av många kallad garageförsäkring). Det är en delkasko- och vagnskade-försäkring men ingen trafikförsäkring. Premien är dessutom mycket lägre än en vanlig delkasko/vagnskade försäkring eftersom det inte händer så mycket med motorcyklar som står uppställda och inpackade. 
Några saker att tänka på:

Motorcykeln behöver inte vara godkänd på besiktningen.

Den får inte lämna Sverige, 

Många försäkringsbolag kräver att den ska vara låst och stå i godkänt garage.

 

Vad gäller vid banåkning?

Se separat länk

 

 

Vad gäller vid försäkring av oregistrerade tävlingsfordon?

Ett oregistrerat fordon är ett fordon som inte finns med i Bilregistret. Kan tex vara roadracinghojar som inte är konstruerad för gata, t ex 2-takts racer hojar. Det kan också vara f.d. landsvägshojar som numera är skrotade men det är tillräckligt hela för att tävla med. För dessa fordon finns det en speciell försäkring för oregistrerade tävlingsfordon. Den gäller i huvudsak för stöldmomentet.

 

Vad gäller för oss som har mellanklasskörkortet?

Här har SMC stångat sig blodiga och tyvärr så har vi misslyckat än så länge. Idag är det tyvärr så att även fast du kör en motorcykel som är strypt får du betala försäkring för ostrypt effekt. Detta är ett resultat av att försäkringsbolagen är trötta på att försäkra strypta motorcyklar. Det var nämligen väldigt vanligt att man ströp ner sporthojarna under åren 1992-1999 för att få en billigare premie. Detta ställde dock till det väldigt mycket för försäkringsbolagen eftersom dessa hojar stod för höga kostnader men betalade väldigt lite premier. Troligtvis kommer dock försäkringsbolag i framtiden försäkra enligt den strypta effekten. Det finns redan idag försäkringsbolag som gör det, t ex Länsförsäkringar och Bilsport och MC-specialförsäkring för ibland undantag. Tänk dock på att du inte stryper ner en sporthoj med över 100 hästar till mellanklasskörkortet utan ta en hoj som är mer rimlig effektmässigt så skall du nog kunna försäkra den strypt.

 

Vilka försäkringsbolag finns?

Det finns många försäkringsbolag i Sverige men det är 7 stycken som är intressanta för oss motorcyklister och de är:

Trygg-Hansa, Länsförsäkringar, Bilsport och MC-specialförsäkringar, if, Folksam, SalusAnsvar och Tennant (f.d. SUSAB). Dessa 7 försäkringsbolag försäkrar mer än 99% av alla motorcyklar i Sverige.

 

Var har jag SMC rabatt?

I Bilsport och MC-specialförsäkringar.

 

Varför har vi inte personförsäkringar?

Enligt Sveriges lag måste varje fordon har en trafikförsäkring. Försäkringarna idag är dock nästan personliga eftersom man sätter premie efter väldigt många olika faktorer. Din ålder, var du bor, hur länge du haft körkort, om du varit skadefri, om du lånar ut hojen, om du låser in den i garage, osv…

De som kämpar mest för att vi skall ha personliga försäkringar är oftast de som har en ny modern sporthoj. Detta eftersom de tror att de som inte utnyttjar sin försäkring och sköter sig kommer få lägre premie. Det finns dock några problem med detta resonemang. Sporthojarna idag är cirka 10-15% av beståndet. Om man skulle göra en ändring i Sverige lag skulle det påverka miljoner fordon, dvs alla bilar, lastbilar, bussar osv… Förutom att en sådan ändring skulle vara oerhört svår att genomföra kommer den att ta väldigt lång tid att genomföra. Ett annat problem med detta resonemang är frågan vad som händer med de personer som har nedsatt rörelseförmåga eller andra sjukdomar/handikapp. Skall de få högre premie för att de utgör en större risk i trafiken? Vad händer med de som har glasögon? De kanske någon gång kör utan glasögon och då kanske de också skall ha högre självrisk? Ytterligare ett problem är frågan om vem/vilka som skall betala de som blir allvarligt skadade och kostar flera miljoner kronor i ersättning, dessa kunder kommer inte själva att kunna betala tillbaka detta eftersom de i de flesta fall inte kommer att försäkra en motorcykel igen.

Vi i SMC tror att det finns många andra förslag som löser problemet på ett bättre och enklare sätt än personförsäkringar. Läs mer på andra ställen, t ex framtiden.

 

Hur många försäkringsklasser finns det?

De flesta försäkringsbolag idag använder sig av effekt/vikt klassificering och då finns det 7 olika klasser. SUSAB använder dock inte den utan har ett helt annat sätt att arbeta på.

 

Hur räknar man fram effekt/vikt?

Du tar effekten i kW och delar med tjänstevikten plus 75 kilo. Ta sedan bort decimalerna. Då får du fram ett tal som du sätter in i tabellen nedan för att se vilken försäkringsklass du hamnar i.

Exempel:

Hojen har 100 hästar och tjänstevikten är 200 kilo.

100 hästar är lika med 74kW. (hästar *0,74= kW)

74*100/(200+75) = 26.9

Talet efter att vi tagit bort decimalerna är alltså 26.

 

Tabellen:

0-5       = F-klass 1

6-8       = F-klass 2

9-12     = F-klass 3

13-15   = F-klass 4

16-19   = F-klass 5

20-24   = F-klass 6

25-       = F-klass 7

 

 

Vad gäller när man skall ställa av och på hojen?

Du får ställa på och av hojen när du vill. Då kontaktar du Bilregistret. När hojen är avställd så avslutas din försäkring automatiskt. Kontakta dock försäkringsbolaget ifall du vill ha en avställningsförsäkring så att du står utan försäkringsskydd.

 

Vilket försäkringsbolag skall jag vända mig till?

Du skall vända dig till alla 7 eftersom det är enda sättet för dig att veta vilket försäkringsbolag som är bäst för dig.

 

Vad gäller för SuperMotard hojarna?

Försäkringsbolagen är intresserade av SuperMotarder och kommer att hålla kollen på hur de beter sig ur försäkringssynvinkel. Trygg-Hansa har dock under 2002 inte märkt av några stora problem vilket gör att man inte ändrar något till 2003. Man håller dock ett öga på dessa eftersom man idag inte vet om de kommer skapa stora kostnader. Om SuperMotard hojarna kommer att ha samma skadestatistik som sporthojarna har idag kommer vi antagligen se snabba förändringar/försämringar när det gäller försäkringar för dessa hojar. Förhoppningsvis så tänker dock alla Motard åkare lite längre och lagar inte småskador och ser till att hojarna inte stjäls. Då kan SM åkarna vara lugna.

 

Bilsport & MC märkte dock ökade antal stölder vilket har gett både premieökningar och självrisk ökningar. Hoppas att det blir ett varningsflagg för SuperMotard åkarna och att de håller hårdare i sina hojar i framtiden.

 

Om det skulle bli förändringar i framtiden tror jag inte att de fasas ut eller hamnar i en speciell klass (iaf inte hos T-H) det mest troliga är tex att offroadförsäkring skrivs om så att man tex inte ersätter annat än originalsaker (alltså tex inte dyra fälgar, fotpinnar, styren, stötdämpare och allt annat som SM åkare byter på sina hojar). Tanken med offroadförsäkringen är just att den skall vara billig, med hög självrisk och småskador i skogen eller på grusvägarna skall man fixa själv...

 

Vi får hålla tummarna för att SM kollektivet bevakar varandra och håller nere kostnaderna!

Vad gäller för skyddskläder?

I Sverige är det lag på att man skall ha hjälm när man kör motorcykel. Det finns dock inga krav på vilken klädsel du har i lagen. De flesta försäkringsbolag har dock krav på att du har på dig skyddskläder för mc-bruk, det innebär altså i praktiken skinnkläder eller Gore-Tex (-liknande) kläder. Olika f-bolag har olika forumlering så kontrollera vad det står i dina villkor så du vet vad som gäller dig.

Tänk på att det är stor skillnad på olika mc-kläder när det gäller säkerhet, så välj inte bara på priset utan tänk efter även hur säker den utrustningen är som du tänker köpa. Ett ryggskydd skall du självklart ha.

 

Hur mycket tror man att det fuskas?

En fråga som är omöjlig att svara på. När det gäller premieklass 7 så misstänker man att mellan 25 och 50% av alla försäkringsärenden inte är helt ärliga. Allt från regelrätta bedrägerier till att man lagar mer skador än vad som skedde vid olyckstillfället. 

 

Hur gäller min försäkring vid utlåning?

Detta måste du kontrollera med ditt försäkringsbolag. Trafikförsäkringen gäller dock ALLTID!!! Det är bara vagnskadeförsäkring som försäkringsbolag kan styra till en viss person.

OBS! Förväxla inte utlåning med skenförsäkring! Det är två helt skilda saker.

 

Skenförsäkring, vad är det och vad gäller?

Om du köper en motorcykel som du skall använda men skriver någon annan som ägare och försäkringstagare. Då är det skenförsäkring. Om du skenförsäkrar din motorcykel så kan försäkringsbolag neka HELA ersättningen vid skada oavsett om det var du eller ägaren som körde vid tillfället. Detta eftersom den nuvarande ägaren har betalt försäkringspremie för ett fordon den egentligen inte äger. Du som egentligen äger fordonet har inte betalt någon premie alltså har fordonet ingen försäkring. Skenförsäkring är tyvärr ofta förekommande i premieklass 7 och försäkringsbolag gör vad de kan för att neka ersättning vid dessa skador/stölder.

 

Frågor som jag ännu inte har hunnit svara på:

Har du någon fråga som saknas här så maila så skall jag lägga till den och svara på den om jag kan!

 

Varför finns det märkesförsäkringar för vissa men inte alla?

Vad vet man om alla stölder som sker?

Varför är det så höga premier i försäkringsklass 7?

Varför är mopeder så dyra att försäkra?

Vad gäller för offroadförsäkringen?

Vad gäller vid enduroåkning?

Vad gäller vid cross?

Vad gäller för HD?

Framtiden?

Vad gäller larm?

 

Frågor: kontakta fok@svmc.se

 

 

Bra att ha länkar:

Länk till Sveriges lag om vad som gäller i trafiken:

http://www.notisum.se/rnp/reg/sakregt.htm